УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ПОЛИТИКИ НА ИНФОНОТАРИ

За всички типове удостоверения, които ИНФОНОТАРИ издава като Доставчик на Квалифицирани удостоверителни услуги, са разработени и се съблюдават различни удостоверителни политики.

Удостоверителната политика за тип удостоверение включва правилата, по които се извършват първоначалната идентификация и автентификация на Титулярите и Авторите на удостоверения за електронен подпис/печат, както и политиката за управление на издадените удостоверения – спиране, възобновяване и прекратяване действието на издадено от Доставчика удостоверение.

Удостоверителната политика на всеки тип удостоверение определя и ограниченията в приложимостта на удостоверенията в зависимост от нивото на сигурност при проверките и степента на доверие в удостоверените в издадения документ факти.

Всички удостоверителни политики на Инфонотари ЕАД могат да бъдат изтеглени от http://repository.infonotary.com/

 

Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис
В сила от 09.07.2019 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 2.4 MB)

Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат
В сила от 09.07.2019 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 2.4 MB)

Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт
В сила от 09.07.2019 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 2.0 MB)

Политика за предоставяне на квалифицирани услуги за удостоверяване на време
В сила от 09.07.2019 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 1.5 MB)

Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис
В сила от 01 Юни 2017 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 1.1 MB)

Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат
В сила от 01 Юни 2017 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 1.1 MB)

Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт
В сила от 01 Юни 2017 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 0.8 MB)

Политика за предоставяне на квалифицирани услуги за удостоверяване на време
В сила от 01 Юни 2017 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 0.7 MB)

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице
В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 516 Kb)

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни
В сила от 15 Януари 2014 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 417 Kb)

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни
В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 477 Kb)

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице
В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 523 Kb)

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни
В сила от 15 Януари 2014 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 434 Kb)

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни
В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 524 Kb)

За да разгледате документа, се изисква инсталиран Adobe Reader Reader