Консултантски
услуги

Желаете да направите стъпка към въвеждане на безхартиени процеси във Вашата организация и да улесните взаимодействието с Вашите клиенти, партньори и служители изцяло по електронен път?

Свържете с нас и разберете как да използвате потенциала на удостоверителните услуги в своя работен процес, за да:

 • Подобрите неговата ефективност

 • Намалите разходите

 • Гарантирате правната сила на своите електронни документи

 • Оптимизирате бизнес процесите

 • Подобрите сигурността и поверителността на информацията и документите

 • Повишите технологичните си компетентности и останете отговорни към опазване на околната среда

Екипът на ИНФОНОТАРИ ще Ви консултира и ще Ви предложи персонализирано решение, както на конкретен технически проблем свързан с ползването на удостоверителни услуги, така и при разработването и интеграцията решения за цифровизация на бизнес процесите свързани с обмен и подписване на електронни документи, удостоверяване на електронна идентичност и защита на данни, транзакции и приложения, както и внедряване и използване на хардуерни модули за сигурност.

Получете цялостна консултация и поддръжка на всеки етап от нашият екип:

Адрес:

ул. "Иван Вазов" 16, София 1000

Телефони за контакт:

 • 02/ 921 08 90
 • 02/ 451 08 90
 • 0888 097 710
 • 0889 220 075
 • Факс: 02/987 91 31

Работно време:

Понеделник-Петък

08:00 - 18:00