InfoNotary Sign Service

Спестете време при подписване
на множество електронни документи
или трансакции с InfoNotary Sign Service

Начало  •  Бизнес решения и услуги  •  Автоматизирано подписване

Какво е InfoNotary Sign Service?

INSS – InfoNotary Sign Service е специализирано решение на Инфонотари за автоматизирано единично или групово електронно подписване или подпечатване на множество цифрови данни и електронни документи с квалифициран електронен подпис/печат, заявяване и получаване на квалифицирани електронни времеви печати и валидиране на електронно подписани документи, електронни подписи и удостоверения.

INSS е успешна формула за усъвършенстване и автоматизиране на корпоративните процеси за управление на документи и данни с гаранция за тяхната цялост и автентичност, като спестява ресурси и време

Как работи InfoNotary Sign Service?

INSS осигурява автоматизация на процеса за подписване/подпечатване на Вашите документи чрез бърза интеграция на избран от Вас вариант:

  • INSS Box - физически сървър, който да бъде интегриран във Вашата инфраструктура
  • INSS Virtual - виртуален сървър във Вашата инфраструктура
  • INSS Web - уеб услуга, която се поддържа в инфраструктурата на Инфонотари

Основни функции

Автоматизирано подписване/подпечатване или валидиране

INSS поддържа автоматично групово/единично подписване, подпечатване или валидиране на документи при стартиране на услугата или на документи в предварително дефинирани директории. Поддръжка на различни профили за подписване.

Подписване/подпечатване на различни формати на документи

Създаване на електронни подписи/печати в различни формати в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 и форматите определени в международните стандарти ETSI EN 319 122, 132, 142. Групово/единично подписване на електронни документи по определени политики на подписване. Създаване на заявки за електронни заверки за време към подписан документ. Възможност за управление на политики за подписване на определени потребители или файлове.

Поверителност на информацията

Услугата гарантира целостта и поверителността на документите, които се подписват, като не позволява да бъдат възстановени извън инфраструктурата на клиента.

Мрежово управление

Защитен уеб интерфейс, сигурно отдалечено администриране и управление, включващо настройка и дефиниране на файлове/директории, схеми на подписване, начин на валидиране, настройки на удостоверения на ДУУ и др.

Сигурност, мащабируемост и поддръжка

Поддръжка на услугата от сертифицирани специалисти отстраняване на неизправности. Надграждане на производителност при необходимост.

Предимства

Намалявате разходите

Интеграцията на решението не изисква инвестиционни разходи, а използването му намалява разходите за хартия, печат, опаковане и транспорт.

Пестите време и оптимизирате работният процес

Значително намалява времето за обработка, съхранение и обмен на документи с гаранция за точност и сигурност на документацията. Изграждане или надграждане на системите за електронен обмен на документи и повишаване ефективността на комуникацията.

Сигурност, автентичност и законосъобразност

Използваните надеждни алгоритми за криптиране гарантират надежден произход, автентичност и защита на целостта на документите. Правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис.