Квалифицирани услуги
за валидиране

Начало  •  Услуги  •  Валидиране

Какво е валидиране?

Валидиране е услуга за проверка на валидността и квалифицирания статут на електронни подписи/печати и техните удостоверения в електронно подписани документи.
Услугата по квалифицирано валидиране се предоставя единствено от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, какъвто е Инфонотари.
Резултатът от процеса на валидиране се предоставя по надежден автоматизиран начин и носи електронен подпис/печат на доставчика на услугата по квалифицирано валидиране.

Кога се използва услугата валидиране?

Проверка на валидността на електронен документ
Когато получател на електронен документ желае да провери неговата надеждност и авторство
Електронна обработка на транзакции
Когато електронният обмен на данни включва оторизиране, което се основава на използването на удостоверения
Електронно архивиране на документи
Валидирането е част от процеса по поддържане на електронен архив, за да се гарантира валидността на архивираните документи през целия им жизнен цикъл

Нашите услуги

Онлайн проверка на единични електронни подписи, документи или удостоверения

Предимства при използване на InfoNotary Qualified Validation Service

Удостоверяване

Валидиране на електронни подписи, удостоверения и документи, издадени в целия ЕС, в съответствие с европейския Регламент за eIDAS. Получаване на подписан резултат от проверката.

Достоверност и законосъобразност

Навременното откриване на ненадеждно съдържание или идентичност. Осигуряване на надежден електронен обмен на данни. Спазване на законовите изисквания за приемане на електронни документи.

Лесна интеграция и ползване

Интеграция чрез API в работни потоци или процеси. Интуитивен и лесен за потребителя начин на използване.