Публичен регистър

Начало  •  Публичен регистър

Публичен регистър

Проверка на статуса и валидността на издадените от Инфонотари удостоверения

Изберете параметър за търсене на удостоверения:

Списък с временно спрени и прекратени удостоверения

Списъкът съдържа информация за прекратените и временно спрени удостоверения за електронен подпис, дата и причината за прекратяването им.

Удостоверителна верига на Инфонотари

InfoNotary_Qualified_eIDAS.p12
активна от 08 Януари 2018г.

 

Удостоверения на доставчика

Базово удостоверение (Root Certificate)

 • InfoNotary TSP Root - qualified-root-ca.der
 • Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 5a 0c 1e b2 95 5e 79 f2
 • Валиден от: 28 юни 2017 г. 13:09:07 GMT
 • Валиден до: 28 юни 2037 г. 13:09:07 GMT
 • Thumbprint 91 25 4b 47 e9 e6 08 96 d6 a5 9c 35 17 eb 67 ad f2 75 5d cb
 • Signature algorithm Sha256

Оперативни удостоверения (CA Certificates)

Квалифициран електронен подпис

 • InfoNotary Qualified Personal Sign CA -qualified-natural-ca.der
 • Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 97 6f 93 26 c7 91 d6 56
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:14:32 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:14:32 GMT
 • Thumbprint cf 73 7b a0 33 e7 d7 1d e6 7e 11 42 7a e1 c6 99 bf a5 b6 eb
 • Signature algorithm Sha256

Квалифициран електронен печат

 • InfoNotary Qualified Legal Person Seal CA -qualified-legal-ca.der
 • Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 10 ed 57 be 50 cf ba 8f
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint 1a 51 94 57 4b 89 8a 46 c4 74 36 57 d8 fd 19 06 84 18 d6 54
 • Signature algorithm Sha256

Квалифициран времеви печат

 • InfoNotary Qualified TimeStamping Service CA -qualified-timestamp-ca.der
 • Сериен номер: 01000000000000009162 ccd88d7b2082
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint bce30db3c9933e16b50c8ea9b9440f91bc7b1577
 • Signature algorithm Sha256

Квалифицирани удостоверения за автентичност на уебсайт

 • InfoNotary Qualified Validated Domain CA -qualified-domain-ca.der
 • Сериен номер: 01000000000000006092663e4c81aeb2
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint 64fecc539a249bb2f8e39589eb7c233befd66a2b
 • Signature algorithm Sha256

Усъвършенстван електронен подпис

 • InfoNotary Advanced Personal Sign CA -qualified-natural-aes-ca.cer
 • Сериен номер: 01000000000000008c2ffc9bfa0e9c07
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint bc8407fdbed812f0c7cbe373cda209037021b4bc
 • Signature algorithm Sha256

Усъвършенстван електронен печат

 • InfoNotary Advanced Legal Person Seal CA -qualified-legal-aes-ca.cer
 • Сериен номер: 0100000000000000310618839ecd7c6d
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint 31e63de24c12cdf084935cc424ca7a1dd4db2ad0
 • Signature algorithm Sha256