За нас

Начало  •  За нас

Кои сме ние?

Инфонотари ЕАД е квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги в съответствие с европейския Регламент за eIDAS и е вписан в европейския доверителен списък.

Инфонотари ЕАД търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131276827 и от създаването си през 2004 г., е специализирано в изграждане на доверие в онлайн среда чрез:

  • надеждно създаване, управление, проверка и съхранение на квалифицирани удостоверения за електронен подпис и печат, електронен времеви печат, автентичност на уебсайтове;
  • проектиране и интеграция на сигурни и надеждни решения за цифровизация и автоматизация на бизнес процеси свързани с обмен и подписване на електронни документи, удостоверяване на електронна идентичност и защита на данни, транзакции и приложения.

Водещите принципи и ценности в ежедневната ни дейност винаги са били: сигурност и доверие, партньорство и подкрепа, отговорност и грижа за клиентите, традиции и иновации.

Защо Инфонотари?

  • Нашите продукти и услуги гарантират поверителност и сигурност и на информацията, надеждна идентификация на потребителите и законосъобразност на електронните документи.
  • Инфонотари е партньор с водещи в областта производители на хардуерни решения за криптографска сигурност, което ни дава възможност да предложим лесен, удобен и сигурен начин за управление и защита на цифрови идентичности, транзакции, приложения и чувствителни данни.
  • Опитен, висококвалифициран екип, който предлага ефективни и персонализирани решения, според конкретните Ви изисквания.
  • Нашите продукти, услуги и процесите по предоставянето им са сертифицирани по ISO/IEC 9001: 2008, ISO/IEC 27001: 2013 и европейския Регламент за eIDAS.

Сертификати

Инфонотари ЕАД е квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги в съответствие с европейския Регламент за eIDAS, вписан в европейския доверителен списък от националния надзорен орган – Комисия за регулиране на съобщенията

Нашите продукти и услуги и процесите по предоставянето им са сертифицирани по ISO/IEC 9001: 2008, ISO/IEC 27001: 2013.

Къде да ни намерите?

Инфонотари има най-голямата мрежа от Регистриращи органи (офиси) - 600 офиса за обслужване на клиенти на територията на повече от 200 населени места, включително в гр. София и областните центрове на страната. Наши оторизирани партньори са: