PSD2 удостоверения

Начало  •  Удостоверения  •  PSD2 удостоверения

Какво е PSD2 удостоверение?

Квалифицираните PSD2 удостоверения се издават в изпълнение на изискванията на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2366 (PSD2 директива) и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014. PSD2 удостоверенията са насочени към банки, доставчици на платежни услуги, Fintech компании, работещи като доставчици на платежни услуги и лицензирани дружества за електронни пари.

InfoNotary Qualified PSD2 WA Certificate

Квалифицирано PSD2 удостоверение за автентичност на уебсайт

Удостоверява автентичността на уебсайт с домейн, който е вписан в удостоверението. Гарантира, че зад уебсайта стои реален и легитимен субект – Доставчик на платежна услуга. Квалифицираното удостоверение съдържа специфични атрибути, осигуряващи необходимата информация за идентификация на Доставчика на платежна услуга по PSD2 директивата.

Издаване на удостоверение

1 година - 265 лв. с ДДС

InfoNotary Qualified Legal Person Seal for PSD2

Квалифицирано PSD2 удостоверение за квалифициран електронен печат на юридическо лице

Използва се за идентификация на Доставчика на платежна услуга пред интернет приложения, при извършване на финансови трансакции, защитена и криптирана комуникация, електронна кореспонденция, подпечатване на електронни документи и извършване на дейности по гарантиране на интегритета (целостта) и произхода на подпечатаните електронни данни и информация.

Издаване на удостоверение

1 година - 156 лв. с ДДС

InfoNotary Qualified Certificate for PSD2 AESeal

Квалифицираното PSD2 удостоверение за усъвършенстван електронен печат на юридическо лице

Удостоверението е издадено от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, но устройство за създаване на печата е избор на юридическото лице и то носи пълна отговорност за сигурността и надеждността на това устройство. Предназначен е само за банки и доставчици на платежни услуги.

Издаване на удостоверение

1 година - 120 лв. с ДДС

  • Удостоверение за вписване в Регистъра на БНБ за платежните институции
  • Доказателство за собственост на домейн (копие на договор или фактура)

В зависимост от правната форма, държавата на регистрация и избрания тип удостоверение може да се изискат и допълнителни документи, необходими за установяване на определени обстоятелства и данни.

За допълнителна информация: (02) 921 08 90; 0888 09 77 10; 0889 22 00 75, или e-mail: info@infonotary.com.