УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

i-Notary Company Q Sign

Удостоверението за квалифициран електронен подпис i-Notary Company Q Sign се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.

Удостоверението съдържа индивидуализираща юридическото лице информация, като име на фирмата, адрес, ЕИК, съдебна регистрация и информация за физическото лице, което е упълномощено да бъде вписано като Автор и да създава електронни подписи, с трите имена, адрес, ЕГН и електронен адрес.

i-Notary Company Q Sign PE

Удостоверението за квалифициран електронен подпис i-Notary Company Q Sign се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.

В това удостоверение са ограничени личните данни, които са вписани за идентификация на Авторите и Титулярите.

Валидността на всички фирмени удостоверения е от 1 до 3 години.

Цената за издаване на Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице за 1 година е 60 лв. с ДДС.

Необходими документи за издаване на i-Notary Company Q Sign и i-Notary Company Q Sign PE:

 • Копие от документ за самоличност на лицето, което ще бъде вписано в удостоверението като Автор.
 • Копие от документ за самоличност на законния представител на фирмата или организацията.
 • Нотариално заверено пълномощно, овластяващо Автора.
 • Удостоверение за актуално състояние:
  - За юридически лица вписани в Търговския регистър – копие от документ удостоверяващ актуално състояние или при липсата на такъв заверена от Титуляра/Автора справка от Търговския регистър;

  - За юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър – удостоверение за актуално състояние от съда; - За други организации – документ удостоверяващ тяхното създаване;
 • Печат на организацията.

Как да получите удостоверението за квалифициран електронен подпис:

 • Изберете най-близкия до Вас регистрационен офис на ИНФОНОТАРИ.
 • Изберете вида на смарт картата, която ще използвате за съхранение на удостоверението и частния Ви ключ.
 • Представете данните, които желаете да бъдат вписани за Юридическото лице и за физическото лице, упълномощено да бъде вписано в удостоверението като Автор.
 • Представете изискваните документи за проверка на информацията.
 • Направете необходимите плащания за ползваните удостоверителни услуги.


Пълният пакет Квалифициран електронен подпис за 102 лв.с ДДС, включва:
1. Удостoверение за квалифициран електронен подпис за юридическо лице – 60 лв.
2. Смарт карта – 19,20 лв. (в 2 формата - SIM и FULL Size).
3. Четец за смарт карта – 22,80 лв. (в 2 формата - SIM и FULL Size).
4. Драйвери за работа на смарт картата и четеца.
5. Софтуер за управление на различни видове смарт карти и четци - на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
6. Софтуер за подписване и проверка на електронни документи - на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
7. Ръководства за инсталация и работа с електронни документи, подписи и смарт карти.
8. Едногодишна Технологична помощ за инсталация и работа по телефон и електронна поща.

 

ИСКАНЕ ЗА  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС i-Notary Company Q Sign

За да разгледате документа се изисква инсталиран Adobe Reader Reader