Офиси на
регистриращи органи

Начало • Офиси

Офиси на регистриращи органи

Продукти и услуги, които може да получите в нашите офиси

В Централен офис

В централния ни офис може за заявите и получите:

  • Квалифицирани удостоверения за - квалифициран и електронен подпис/печат за физическо и за юридическо лице, усъвършенстван електронен подпис/печат, SSL удостоверения и PSD2 удостоверения;
  • Квалифицирани удостоверителни услуги - времеви печат (TimeStamp) и услуги за валидиране
  • Информация, консултации и оферти за нашите бизнес решения и услуги - Prepiska Finance, INSS, INOTS, HSMs

В офисите на нашите партньори

Квалифицирани удостоверения за:

  • Квалифициран електронен подпис за физическо лице
  • Квалифициран електронен подпис за юридическо лице