Квалифицирани
удостоверения
за усъвършенстван
подпис и печат

Начало  •  Удостоверения  •  Усъвършенстван подпис и печат

Какво е усъвършенстван електронен подпис/печат?

Усъвършенстваният електронен подпис/печат удостоверява самоличността на Титуляря на подписа/Създателя на печата и е свързан с данните, които са подписани с него, по начин, позволяващ да бъде открита всяка последваща промяна в тях.

Усъвършенстваният електронен подпис/печат, основан на квалифицирано удостоверение, означава че удостоверението е издадено от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, но устройство за създаване на подписа/печата е избор на Титуляря и той носи пълна отговорност за сигурността и надеждността на това устройство, както и за защитата на частния си ключ.

InfoNotary Qualified Certificate for Natural Person AESignature

Квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис на физическо лице

Издаване на ново удостоверение

1 година - 24 лв. с ДДС

3 години - 54 лв. с ДДС

Продължаване на срока на удостоверение

1 година - 18 лв. с ДДС

3 години - не се поддържа

InfoNotary Qualified Certificate for Delegated AESignature

Квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис на юридическо лице

Издаване на ново удостоверение

1 година - 60 лв. с ДДС

3 години - 133,20 лв. с ДДС

Продължаване на срока на удостоверение

1 година - 44 лв. с ДДС

3 години - не се поддържа

InfoNotary Qualified Certificate for Legal Person AESeal

Квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат на юридическо лице

Издаване на ново удостоверение

1 година - 60 лв. с ДДС

3 години - 133,20 лв. с ДДС

Продължаване на срока на удостоверение

1 година - 44 лв. с ДДС

3 години - не се поддържа

Заяви издаване и продължаване

Клиентски портал

  • Квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис на физическо лице

    Виж повече
  • Квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат на юридическо лице

    Виж повече