Хардуерни модули
за сигурност (HSM)

Начало  •  Бизнес решения и услуги  •  Хардуерни модули за сигурност

За какво се използват HSM?

Хардуерните модули за сигурност (HSM) осигуряват надеждна защита на трансакции, идентичности и приложения, тъй като гарантират устойчива и надеждна среда за сигурна криптографска обработка, генериране, защита и управление на ключове, криптиране, създаване на електронни подписи, електронна идентичност, криптиране и декриптиране на данни за широк спектър от приложения и решения (Blockchain, GDPR, IoT, DNSSEC, PCI DSS и др.)

За кого?

Бизнес и държавни организации.

За контрол и управления риска в информационните системи и защита на поверителността на цифровата информация.

Защо Инфонотари?

Партньорството на Инфонотари с водещи в областта производители, като Thales e-Security, Entrust, USA и Utimaco, Germany на хардуерни решения за криптографска сигурност, както и квалификацията на системните инженери, ни дава възможност да предложим лесен, удобен и сигурен за потребителите начин за управление и защита на цифрови идентичности, трансакции, приложения и чувствителни данни.

Предлаганите от Инфонотари хардуерни защитни модули покриват изискванията на европейското и българското законодателство и са индивидуално сертифицирани за високо ниво на сигурност и надеждност по FIPS 140-2, ELA2, ELA3, ELA4+ и eIDAS.

Намалете риска и създайте конкурентно предимство, като използвате предлаганите от нас HSM.

Thales e-Security HSMs