Сигурни и надеждни
бизнес решения и услуги

Начало  •  Бизнес решения и услуги

InfoNotary Sign Service е успешната формула за усъвършенстване и автоматизиране на корпоративните процеси за управление и подписване на документи и данни с гаранция за тяхната цялост и автентичност, като спестява ресурси и време.

Prepiska Finance

Желаете да автоматизирате процесите на управление, контрол, събиране и фактуриране на задължения?
Използвайте Prepiska Finance

InfoNotary One time signature

Използвайте това специализирано решение на Инфонотари, за да улесните взаимодействието с Вашите клиенти и да подобрите потребителското им изживяване.

Хардуерни модули за сигурност (HSMs)

Гарантирайте надеждно взаимодействие между хора, приложения и устройства във Вашите информационни системи чрез сигурно удостоверяване и оторизация като използвате HSMs.

Консултантски услуги

Свържете с нас и разберете как да използвате потенциала на удостоверителните услуги, за да оптимизирате своя работен процес. Ние ще Ви предложим най-подходящото решение.

Най-често срещаните приложения на нашите решения

Банков сектор

Регистриране на нови потребители.
Подписване на документи за потребителски заеми и кредити. Откриване на банкови сметки. Актуализиране на банкови данни. Time stamp на транзакции и разписки.
Подписване на трудови или партньорски договори, вътрешно фирмени документи.

Телекомуникации

Регистриране на нови потребители Подписване на договори за услуги с потребители и компании, трудови или партньорски договори, вътрешно фирмени документи и др.
Time stamp на транзакции

Здравеопазване

Подписване на трудови или партньорски договори, резултати от изследвания и анализи.
Електронна рецепта

Застрахователни Компании

Регистриране на нови потребители Подписване на застрахователни документи и договори

Организации и фирми

Подписване на трудови или партньорски договори, договори за услуги с потребители, вътрешно фирмени документи и др.