Квалифициран
времеви печат
TimeStamp

Начало  •  Услуги  •  Времеви печат

Електронният времеви печат (TimeStamp), потвърждава съществуването на конкретни данни в електронна форма в определен момент във времето. Квалифицираният времеви печат издаден от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги е надеждно доказателство, че конкретните данни в електронна форма са съществували в съответния момент.

Правна сила

Квалифицираният електронен времеви печат се ползва от презумпцията за точност на указаните от него дата и час и за цялост на данните, с които са обвързани датата и часът.

Признаване

Инфонотари, като квалифициран доставчик на удостоверителни услуги съгласно европейския eIDAS регламент, предоставя квалифицирани услуги за удостоверяване на време, които се признават във всички държави-членки.

Удостоверяване и превенция

Защита срещу манипулиране на съдържанието и времето на създаване, получаване, предоставяне, архивиране на електронен документ.

Лесна интеграция и ползване

Интеграция чрез API в работни потоци или процеси. Автоматизиран, интуитивен и лесен за потребителя начин на използване.