УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

Лична е-самоличност
c
Фирмена е-самоличност
c
P

Портал за инструкции и помощ при
инсталирането на електронен подпис

wiki.infonotary.com

Инструкции Драйвери Въпроси

GDPR

В съответствие с Общия регламент за защита на личните данни Инфонотари ЕАД има въведена Декларация за поверителност и защита на личните данни, която е достъпна на адрес:https://repository.infonotary.com/

Приложение на универсалния е-подпис Защита и управление на електронни документи Средства за информационна сигурност